top of page
Çayyolu İlk El izi Anaokulu Alacaatlı Anaokulu kreş mutlukent ingilizce anaokulu

Geleceğe Bir İz..

Veli Bilgilendirme Rehberi

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI

Okulumuzda eğitim–öğretim yılı eylül ayının ilk haftası başlar ve haziran ayının ikinci haftasında biter. Ara tatil ve yaz tatillerinde okulumuz açık olmakla birlikte her hafta farklı temalarla eğitime devam etmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığının yayınladığı iş takvimine göre o yılın belirlenen tarihlerinde resmi tatile girilir.

AKADEMİK PROGRAM

Anaokulumuzda eğitim akışı 07:30’de başlar. Akşam 18:30’da biter. Okulumuzda tam zamanlı eğitim ve yarım

zamanlı eğitim uygulanmaktadır.

 

ÖĞRETİM MODELİ

Anaokulu eğitim programımız, Milli Eğitim Bakanlığının okul öncesi eğitim programında belirlenen esaslara

göre, tüm dünyada okul öncesi programlarında geçerliliğini kanıtlamış eğitim yaklaşımlarından yararlanılarak

hazırlanmış çoklu zekâ eğitimine uygun özgün bir programdır.

Eğitim programımız öğrencilerimizin yaş gruplarına uygun, gelişimsel özelliklerini ön planda tutarak

öğrenmenin farklı yolları ve bireysel farklılıkları göz önüne alınarak hazırlanır. Aylık eğitim bültenlerimiz yaş

düzeylerine uygun, edinmesi gereken akademik bilgilerin yanı sıra çevreye saygıyı önemseyen, bireysel ilgileri

doğrultusunda deneyimler yaşayabilmesini sağlayan tema içeriklerine sahiptir.

 

BRANŞLARIMIZ

Anaokulumuzda her öğrencinin bireysel gelişimi ve öğrenimi branş dersleri ile birlikte desteklenmektedir. Beceri

koordinasyon, seramik ve el sanatları, müzik eğitimi, yoga-jimnastik, ingi branşlarımızdır.

 

ANAOKULUMUZDA İNGİLİZCE EĞİTİMİ

Erken yaşta başlayan yabancı dil eğitimi, çocuğun merakını ve zihinsel elverişliliğini arttırır. Bu yaş çocuğu kendi diline özgü sesleri üretirken diğer bir tarafta başka bir dile ait bir cümlenin vurgusunu da taklit etmede yeterli

bir kapasiteye ulaşmaktadır. Olayları algılamada sınırlarını genişletir. Farklılıklara; anlayışla, saygılı ve hoş görülü

yaklaşır. Farklı kültürleri tanıyarak karşılaştırmalar yapar ve bu sayede kendi kültürünü daha iyi öğrenmiş olur.

Okulumuzda dinleme, anlama, konuşma, yazma ve eleştirel düşünme becerileri kazandırmaya yönelik programlarla

en iyi şekilde İngilizce öğrenmeleri hedeflenmektedir. Okulumuzda haftada 2 saat İngilizce eğitimi İngilizce eğitiminde

uzman öğretmenlerimiz tarafından verilmektedir. Oyun merkezli çeşitli etkinlikler öğrencinin dil kullanımını aktif

katılımını sağlar. Zengin görsel ve işitsel araçlar ile hareketler eşliğinde söylenen şarkı, tekerleme ve oyunlar

öğrendiklerini pekiştirmede önemli rol oynar. İngilizce derslerimiz dışında günlük rutin programlarımızda sınıf

öğretmenlerimiz tarafından ingilizce pekiştirilerek desteklenmektedir.

ANAOKULU GÜNLÜĞÜ

• Anaokulumuzda eğitim saat 08.00-18.00 saatleri arasında yapılmaktadır. 08:30 öğrencilerin toplanma ve

kahvaltıya geçiş saatidir. Sağlıklı beslenmenin temelini oluşturan kahvaltı saatinde tüm öğrencilerin öğretmenleri ile

birlikte kahvaltıya katılmalarını önemseriz. Kahvaltısını evde yapmış olarak gelen öğrencilerin en geç saat 09:00’da

okulda olmaları gerekir.

• Bu yaş döneminde çocuklarda zaman kavramı tam oluşmadığı için gecikmeler kaygı yaratabilmektedir. Bu

nedenle öğrencilerin zamanında okula getirilmeleri ve okuldan alınmaları uygun olacaktır.

• Sabah, velileri tarafından okula getirilen öğrenciler anaokulu kapısında nöbetçi öğretmene teslim edilir,

çıkış saatinde yine nöbetçi öğretmenlerden teslim alınırlar. Çocuklarını almak için okula erken gelen

velilerimizin öğrencileri hazır olana kadar anaokulu kapısının önünde beklemeleri rica olunur.

• Çocuğunuz okuldan sizin uygun gördüğünüz bir başkası tarafından alınacaksa velinin izni olduğuna dair

anaokulu idaresi bilgilendirilmelidir. Sınıf öğretmenleri öğrenciyi teslim etmeden önce öğrencimizin güvenli gidişi için

alacak kişinin kimliğini göstermesini isteyebilir.

• Öğrenci okuldan erken alınmak isteniyorsa okul yönetimine bildirilerek, en geç 30 dakika önce haber

verilmesi gerekmektedir

DEVAMSIZLIK

Çocuğunuzun okula gelmemesi durumunda en geç saat 10:00 da anaokulu yönetimine telefon ve e-posta ile

bildiriniz. Sağlık sorunu yaşayan öğrencilerimizin dinlenme sürelerini evde tamamlamaları hem kendileri hem de

diğer öğrenciler için yararlı olacaktır. Üç günden fazla devamsızlık yapan öğrencilerin okula devamında sakınca yoktur şeklinde bir rapor getirmesi istenmektedir.

ANAOKULUNDA SINIF ANAYASASI

Sınıflarımız, etkinlik alanlarımız, bahçemiz bizim öğrenme ortamlarımızdır. Her yıl okulun ilk haftasında

öğrencilerimiz ile birlikte “Huzurlu ve güvenli okul ortamı nasıl olmalıdır?” konusunda çalışmalar yapılmaktadır, uyum

sağlayacakları kurallar öğrenciler ile birlikte belirlenmektedir. Çocuklarımızın bu kurallara uyum sağlamalarının sınıf

ortamı ve okul hayatını kolaylaştıracağı düşüncesi benimsetilir. Velilerimizin bu kuraları evde de benimsemeleri

öğrencilerimizi destekleyecektir.

OKUL KIYAFETİ

Çocukların günlük akış içerisinde rahat hareket edebilmeleri için eşofman, tayt gibi rahat kıyafetler

giyinmeleri gerekmektedir. Eğitim akışımızdaki belirtilen günlerde beceri koordinasyon, yoga, dans branşlarında

uygun kıyafetler ile gelmeleri rica olunur.

Çocukların kendi giyinip çıkarabilecekleri kıyafet ve bağcıksız ayakkabılar ile okula gelmeleri onların üzerlerini

değiştirebilme konusunda sorumluluk almalarını kolaylaştıracaktır. Öğrencilerimiz, ayakkabılarını değiştirirken

velilerimiz tarafından yardım edilmemesini önemle rica ediyoruz. Kendi ayakkabılarını giyinme ve çıkarma

öğrencimizin öz bakım gelişimi alanındaki becerisidir. Gelişimine lütfen destek olunuz.

Okul ayakkabı dolabında bulunmak üzere rahat giyinip çıkarabileceği bir ayakkabı tercih edilmelidir. Okulda

kalmak üzere çocuğunuza ait yedek kıyafetleri ve bir takım iç çamaşırı dâhil olmak üzere sınıf öğretmenine teslim

edilmesi gerekmektedir.

ANAOKULUNDA İLETİŞİM

İlk El İzi Anaokulunda okul aile işbirliğinin öğrencilerimizin ve velilerimizin okula karşı aidiyet ve güven

duygusunu güçlendireceği bilinci ile hareket etmekteyiz.

VELİ BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI

Okul veli iletişimi aşağıda belirtilen şekilde sağlanmaktadır.

• Telefon • SMS • e-mail • Web Sitesi • İletişim Defterimiz

Bu iletişim yolları gönderilecek mesajın içeriğine ve amacına göre değişiklik gösterebilirken, bazı durumlarda

birden fazla yolla okul-veli iletişimi sağlanabilir.

İletişimin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için yıl içinde olabilecek adres ve telefon değişikliklerinin okula

hemen bildirilmesine özen gösteriniz.

Anaokulumuzda okul aile iletişimine önem verilir, her öğrencimizin velisi eğitim yılı içerisinde en az bir kere

aile katılımlı etkinlik programı içerisinde çocuğun sınıfı ile birlikte bir etkinliğe katılımını bekleriz. Bu etkinlikler eğitim

akışı içinde sınıf öğretmenlerimizden randevu alarak velilerimiz ile birlikte planlanır.

Her cuma öğrencilerimizin okulda yaptıkları çalışmalara benzer etkinlikler öğrenci ödev dosyası içinde

gönderilecektir. Öğrencimizin sorumluluk alma davranışını evde de destekleyerek bu ödev dosyasını pazartesi günü

okula gönderilmesini sağlayınız.

Çocuğunuzun eve getirdiği okul çantası her gün kontrol edilmelidir. Böylece okul aile arasındaki iletişim

sağlanarak gereksinimler zamanında giderilecektir.

VELİ-ÖĞRETMEN BİREYSEL GÖRÜŞMELERİ

Velilerimiz ile öğretmenlerimizin bireysel olarak yaptığı görüşmelerdir. Dönem başında velilere veli-öğretmen

görüşme saatlerini gösteren bir çizelge gönderilir. Bu çizelgede sınıf öğretmenlerinin görüşme saatleri yer alır.

Randevu saatinde gelemeyen velilerimiz anaokulu yönetimine gelemeyeceğini bildirerek randevusunu iptal ettirir.

 

GENEL VELİ TOPLANTISI

Genel veli toplantısı, akademik takvimde belirtilen tarihlerde olmak üzere her dönem bir kez gerçekleştirilir.

Sınıf ve branş öğretmenleri ile öğrencilerimizin gelişim alanlarında görülen davranışlarını ve okul yaşamındaki bilgileri

istişare etme fırsatı bulurlar.

Genel veli toplantı görüşme saatleri ve seansları sizlere K12 veli bilgilendirme ve sms yolu ile bildirecektir.

Sınıflarımız için belli saat aralıklarının ayrılması sebebiyle öğretmenlerimizin görüşme yapacakları sınıf önünde

beklemeler oluşabileceğini hatırlatmak isteriz. Her veli öğretmen-görüşmesi için ayrılan süre 10-15 dakikadır. Lütfen

süreyi aşmayınız.

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ

Öğrencilerine nitelikli bir eğitim sunmayı hedefleyen anaokulumuzda psikolojik danışmanlık ve rehberlik

birimi eğitim sistemimizde tamamlayıcı bir görev üstlenmiştir. Öğrencilerimize ve ailelere yönelik destekleyici ve

önleyici çalışmalar yürütmeyi amaçlamıştır. Bu amaçla öğrencilerimizi tanıma çalışmaları yapmakta,

öğretmenlerimizin gözlemleri doğrultusunda değerlendirme ve yönlendirmelerde bulunmaktadır.

Psikoloğumuz, öğretmenlerimiz ya da velilerimizin talepleri doğrultusunda veya kendi gözlemleri sonucu aile

görüşmeleriyle velilerimizle paylaşımda bulunur.

ANAOKULUNA UYUM NASIL SAĞLANMALI?

Anaokuluna yeni başlayan bir çocuk için anaokulu gerçekten ilk kez evden uzun süreli ayrılma durumudur. İlk

kez büyük bir okul yapısı içinde bulunacak, ilk adımlarını atmış olacaktır.

Okula başlamak çocuk için heyecan verici bir olaydır. Akranları ile birlikte dilini zenginleştirme, beraber

yaşama, hareket edebilme, bedeni ile kendini ifade etme, dünyayı keşfetme, duyarlılık, empati kurma, hayal gücü ve

yaratıcılık becerilerini geliştirecektir.

Okula yeni başlayan çocuğun “Bu okula neden geliyorum? Okulda benden neler bekleniyor? Evde farklı

olarak burada neler yapılıyor? Annem ve babam beni okuldan saatinde alacaklar mı?” gibi sorular akıllarına gelebilir.

Bu öğrencinin ihtiyacının gerçekleşmesi için sevgi ve güven dolu ortamda doğru açıklamalara ihtiyacı vardır.

Çocukların okula tümüyle uyumu 1 ile 1,5 ay sürebilir. Hiç sorun yaşamayan öğrenciler olduğu gibi uyum

süreci sorunları yaşayan çocuklarımızda olabilir. Bu süreçte çocuklarımıza yardımcı olmak, sizlerden ayrılma

kaygılarını azaltmak ve bu sureci hızlandırmak için…

• Çocuğunuzu okula hazırlayın. Arkadaşları ile birlikte oyun oynayabileceği, yeni bilgiler edineceği, eğlenceli

bir okula gideceğini söyleyebilirsiniz.

• Okul çıkışında onu tam zamanında alacağınızı ona açıklayınız.

• Okulda onun yanında olmasanız bile onun okulda mutlu ve güvende olabileceğini belirtiniz.

• Okula başladığı için onunla ne kadar gurur duyduğunuzu ve onu takdir ettiğinizi belirtiniz, bu davranışınız

çocuğunuzun okula uyumunu kolaylaştıracaktır.

• İlk günlerde okula sevdiği bir oyuncak ile gelmesine izin veriniz, onu güvende hissettirecektir.

• Çocuğunuzdan habersiz okuldan ayrılmayınız ama vedalaşmayı da uzun sürdürmeyiniz.

• Olası sorunların uyum sürecinde normal ve geçici olduğunu unutmayın. Okula gitmemek için yarattığı

bahaneleri yadırgamadan sabırla dinleyiniz.

 

PORTFOLYO SUNUMLARIMIZ

Portfolyo öğrencinin içinde bulunduğu ve yaşadığı sistem içinde öğrendiklerinden, ilgi ve becerilerinden,

sanat çalışmaları ya da fen deneylerinden ve daha pek çok farklı etkinliklerden öğretmenleri ile birlikte seçip anne ve

babalarına kendi ağzı, aklı, yüreği ve bilgisiyle sunduğu ya da sergilediği bir süreçtir.

DOĞUM GÜNLERİMİZ

Öğrencilerimizin doğum tarihlerine göre aylık doğum günü takvimi oluşturulur. Ayın doğan çocukları aylık

eğitim bültenimizin doğum günü kısmında belirtilir.

Doğum gününe dışarıdan pasta, pinyata, animasyon gibi etkinlikler kabul edilmez. Doğum günü pastası

okulda yapılır, okul yönetiminin belirlediği bütün çocuklar için aynı sade, sınıf arkadaşları ve öğretmenleri ile okulda

kutlanır.

Doğum günü kutlaması ikindi kahvaltısına yakın bir saatte 15:00-15:30’da kutlanır.

 

OYUNCAK GÜNÜ

Çocuklar her salıi günü kendilerine ait bir oyuncağı okula getirebilirler. Oyuncakların grupla oynanabilecek

çok küçük parçalardan oluşmamış özellikle şiddet içermeyen ürünler olmasına dikkat edilmelidir.

 

RENK GÜNÜ

Aylık eğitim bültenimiz içinde yer alan renk gününde öğrencimizin evden gelirken o renge uygun bir giysi,

fular, vb. aksesuarlarla okula gelmesini sağlayınız.

KİTAP GÜNÜ

Sınıf öğretmeni tarafından belirlenen bir günde çocuklar evlerinden hikaye kitapları getirerek farklı hikâye

kitaplarının arkadaşları ile paylaşımını yaparlar.

 

DEĞERLER EĞİTİMİ

Değerler eğitimi programımızda sorumluluk, yardımseverlik, saygı, hoşgörü, dürüstlük, vatanseverlik gibi

bireyin ve toplumun yararına olacağı eğitimciler tarafından belirlenmiş konularda davranışları içselleştirerek farklı

etkinlikler içinde bulunarak yaşayarak öğrenmelerini hedef alır. Her ayın değerler eğitimi konusu aylık eğitim

bültenlerinde ve aylık görselde belirtilir.

YEMEKHANE HİZMETLERİ

İlk El İzi Anaokulunda öğrencilerin düzenli ve dengeli beslenmeleri için yemek menüleri okul müdürlüğümüz

tarafından belirlenmektedir.

Öğrencilerimize öğle yemeği, sabah ve ikindi kahvaltısı hizmetleri verilmektedir. Mutfakta ve yemekhanede

görevli tüm personel, periyodik sağlık kontrolünden geçirilir. Düzenli olarak hijyenik kontroller yapılır.

Öğrencilerimize hazır meyve suyu verilmez. İkindi kahvaltısında süt, ayran, bitki çayı, ev yapımı limonata, meyve

hoşafları verilir.

YEMEKHANE KURALLARI

• Yemek sırasına geçmeden önce ellerini özenle yıkarlar.

• Yemek sırasında arkadaşlarının haklarına saygı gösterirler.

• Yemeklerin gelişimi için çok önemli olduğunu bilir ve ayırt etmeden yerler.

• Yemekhanede yüksek sesle konuşmazlar.

• Teşekkür ederim, afiyet olsun, elinize sağlık vb. nezaket cümlelerini kullanırlar.

• Yemekhanede temizlik kurallarına uyulur, yerlere çöp atılmaz.

Yemeklerini yemek saati içinde bitirme becerisini kazanırlar. Tüm besin gruplarından tüketerek sağlıklı

beslenme bilinci oluştururlar.

• ÇOCUĞUNUZUN ALERJİK REAKSİYON GÖSTERDİĞİ BESİNLER VARSA, ANAOKUL İDARESİ VE SINIF

ÖĞRETMENİNİ MUTLAKA BİLGİLENDİRİNİZ.

 

GÜVENLİK TEDBİRLERİ

Okulumuz 24 saat boyunca (2495 sayılı Güvenlik Kanunu gereğince) güvenlik birimince korunmaktadır.

Okulun alt ve üst kapılarında bulunan güvenlik görevlileri giriş ve çıkışları titizlikle denetlemektedir.

Dış alanlarda kamera sistemi mevcuttur. Anaokulu öğrencilerimiz üst kapıdan, ilk ve ortaokul öğrencilerimiz

alt kapıdan okula giriş sağlamaktadır.

Okumuzda olası bir krizi önleme amacıyla kurulmuş krizle müdahale ekibi bulunmaktadır. Bu ekip tarafından

hazırlanan krize müdahale planları her ders yılı başında güncellenerek bütün çalışanlarla paylaşılır. Birincisi okul

açıldıktan kısa bir süre sonra olmak üzere, düzenli aralıklarla bina boşaltma tatbikatları yapılır. Tatbikatlarda binaları

boşlatma sırasında nasıl davranılacağı, okul çıkış kapılarının yerleri ve toplanma alanları öğretilir. Düzenli olarak

yapılan bu tatbikatlarla öğrenci ve çalışanlar da binayı boşaltmaları gerektiğinde nasıl davranacakları konusunda

eğitilirler.

VELİLERİMİZDEN BEKLENTİLERİMİZ

Eğitim ve öğretim uygulamalarımızı sağlıklı bir şekilde yürütebilmemiz için velilerimizden aşağıdaki

maddelere dikkat etmelerini önemle rica ederiz.

• Öğrencilerimizin okula zamanında ve gerekli materyallerle gelmeleri konusunda yönlendirici olunuz.

• Okulun düzenlediği toplantı, veli görüşmelerine katılmak.

• Öğrencimizin yaşamındaki olağanüstü durumları, sağlık sorunlarını, özel ilgi alanlarını ve yetenekleri

konusunda okulu bilgilendirmek.

• Öğrencilerimizin okulda kaybolacağına üzüleceği maddi değerli kolye, bilezik, küpe vb. takmamalarına özen

gösteriniz. Aynı zamanda bu takılar oyun esnasında kendine veye arkadaşına da zarar verebilir.

• Öğrencilerimizi anaokulu kapısında sınıf öğretmenlerine veya nöbetçi öğretmenlere teslim etmenizi ve okul

kapısına gelerek beklememenizi önemle rica ediyoruz. *Öğrencinizin fotoğraflarının okul web sitesi, sosyal medya,

görsel ve yazılı tanıtım materyallerinde kullanılmasına izin vermeyen velilerimizin öğretim yılı başında bunu bir

dilekçe ile okul yönetimine bildirmelidir.

 

SOSYAL MEDYA

İlk El İzi Anaokulunda yapılan etkinlikler, elde edilen başarılar, okul yaşamından görüntüler, haber, duyuru ve

özel gün kutlama ve anma mesajları sosyal medya adreslerimizden yapılmaktadır.

İlk El İzi Anaokulu sosyal medyadan takip etmek için adreslerimiz:

Facebook: ilekizianaokulu

Instagram: ilekizianaokulu

İnternet Sitesi: www.ilkelizianaokulu.com

bottom of page